Landkreditt Bank med rekordsterk volumvekst

Landkreditt Bank melder om sterk volumvekst i 2015, med henholdsvis 24 prosent i personmarkedet og 9,5 prosent i landbruket. Banken opplever samtidig en eksplosiv vekst i selvbetjente lånesøknader.

Landkreditt Bank har lange tradisjoner i landbruket og et sterkt fokus på landbruket som kundegruppe. Samtidig tar banken sikte på å bli en sterkere aktør blant boliglånskundene, noe som også er nedfelt i selskapets offensive vekststrategi:

- Vi skal utjevne forskjellen mellom porteføljene våre. Med en solid volumvekst på 24 prosent i personmarkedet og 9,5 prosent i landbruket, leverer vi på strategien. Dette er god risikostyring, og med høyere totalvolumer oppnår vi dessuten økt effektivitet og bedre resultater over tid, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

- Vi er også en bank for personkundene – ikke bare for bøndene. Den betydelige veksten på utlån til personmarkedet viser at stadig flere får øynene opp for oss og våre meget konkurransedyktige betingelser. Vi er godt fornøyd med at vi tiltrekker oss nye kunder med god kvalitet og at vekst ikke forringer porteføljens risikoprofil, sier Lønnum.

Landkreditt Bank tilbyr for tiden en markedets beste rente på boliglån på 1,99 prosent – en pris som ikke er knyttet til alder, medlemskap eller geografi, men er oppnåelig for alle. Beste rente på landbrukslån er på 2,95 prosent og den laveste i bankens historie.

Selvbetjening til himmels

Landkreditt Bank opplever en eksplosjonsartet vekst i selvbetjente lånesøknader. Stadig flere kunder ønsker å bruke de raske, enkle og funksjonelle løsningene som kun tilbys på nett.

Antall selvbetjente boliglånssøknader økte med 174 prosent fra januar 2015 til januar 2016. Antall nye personer som har blitt kunder ved å gå gjennom en selvbetjent prosess på nett, uten papirer og registrering med pass, har økt med 70 prosent i samme tidsrom.

- Vi har stor fremgang med de selvbetjente løsningene, og ser nå en nær tredobling av selvbetjente boliglånssøknader fra januar til januar. I et marked hvor flere og flere lokale bankfilialer legges ned, er det de effektive, nettbaserte bankene som vinner frem, sier Lønnum avslutningsvis.

Mer om årsresultatene:

Landkreditt Bank konserns resultater øker fra 123 millioner i 2014 til 148 millioner i 2015. 

Landkreditt konserns resultat for 2015 er på 508,3 millioner kroner. Dette påvirkes av salget av Landkredittgården i Karl Johans gate 45. Justert for salget, er årsresultatet 154,1 millioner kroner. Til sammenligning var konsernets årsresultat i 2014 på 130,7 millioner kroner. Resultatene er historisk gode.

Årsrapport Landkreditt konsern og Landkreditt SA

Årsrapport Landkreditt Bank