Karl Johans gate 45 er solgt

Landkreditt har solgt eiendommen Karl Johans gate 45 i Oslo for 500 millioner kroner.

Eiendommen er solgt til det internasjonale eiendomsselskapet Hines på vegne av Bayerische Versorgungskammer, Tysklands største pensjonsfond, for en brutto eiendomsverdi på 500 millioner kroner.

Det karakteristiske hjørnebygget i Spikersuppa har vært i Landkreditts eie siden 1924 og går under navnet Landkredittgården.

Det er eiendomsselskapet Hines som har gjennomført kjøpet på oppdrag av Bayerische Versorgungskammer.

Kapital til å vokse

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt Bank er fornøyd med å være i mål med salget:

- Etter en spennende og positiv prosess, er vi glade for å kunne meddele at vi nå har fullført salget av Landkredittgården til Bayerische Versorgungskammer, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

- I Landkredittgården har det vært bundet opp kapital som vi ønsker å benytte til å satse mer offensivt i bankvirksomheten vår. Vårt fokus skal være på å levere gode priser, produkter og tjenester til bankkundene våre. Nå ser vi frem til å kunne sysselsette kapitalen fra salget i kjernevirksomheten som et ledd i vår vekststrategi, fortsetter Lønnum.

Landkreditt Bank har signert ny 10-års leieavtale, med opsjon på ytterligere 5+5 år, og blir dermed værende i bygget inntil videre.

Sterk pris

Akershus Eiendom ved Knut Berget og Jørgen Haga har vært rådgivere i forbindelse med salget av Landkredittgården.

De opplevde en formidabel interesse for Karl Johans gate 45, med sjeldent mange befaringer og et bredt felt med både norske og utenlandske budgivere. Den sterke prisen reflekterer i følge Akershus Eiendom den trenden man nå ser på de best beliggende sentrumseiendommene. Den høye tettheten av detaljhandel og den sterke veksten i leieprisene for de beste lokalene, slår direkte ut i prisingen av eiendommene. Dette er sammenlignbart med hva utenlandske storbyer allerede har opplevd over tid.

I følge Akershus Eiendom har Landkredittgården dessuten, foruten meget god beliggenhet, også et innslag av «liebhaber-objekt» i kraft av sin unike fasade og historikk. Et slikt landemerke kommer ytterst sjeldent ut på markedet.

Spørsmål knyttet til det nye eierskapet og fremtidige planer for Landkredittgården bes rettet til ny eier:

For Hines:

George Lancaster
+1-713-966-7676
George.lancaster@hines.com

Kontaktinformasjon:

Ole Laurits Lønnum
Konsernsjef
E-post: ole.laurits.lonnum@landkredittbank.no
Telefon: 23 08 00 00 / 95 05 66 69

Line Sollie Karlsen
Informasjonskonsulent
E-post: line.sollie.karlsen@landkredittbank.no
Telefon: 23 00 09 41 / 92 49 17 50

Fakta om Landkreditt

  • Stiftet som kredittforening i 1915
  • Landkreditt SA har ca. 9500 medlemmer
  • Konsernet har totalt 29 milliarder kroner i forvaltningskapital
  • Det er ca. 165 ansatte i konsernet