Setter ned renten på landbrukslån

Ny beste rente på landbrukslån er 2,95 prosent. Det er første gang i bankens historie at landbrukskundene tilbys lånerente under tre-tallet, når Landkreditt Bank nå kutter renten på landbrukslån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Landbrukslånene gårdskreditt og medlemslån får en ny beste rente på 2,95 prosent etter dagens rentekutt. Renten på driftskreditt settes ned til 3,40 prosent, mens generasjonsskiftelån får ny rente på 2,65 prosent.

—      Det lave rentenivået som preger dagens marked, skal også komme landbruket til gode. Derfor er det svært gledelig at vi nå kan tilby landbrukslån med rente under tre prosent, for første gang i vår historie, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

Skal vokse

Landkreditt Bank er i gang med en mer offensiv strategi, med mål om å ta markedsandeler både i landbruket og i personmarkedet. Selv om Landkreditt Bank nå ønsker flere kunder i personmarkedet, skal banken fortsatt være bøndenes bank, og fokuset på landbruket er sterkt.

—      Med bedre resultat og større forvaltningskapital, øker vi vår evne til å konkurrere på pris og ta risiko for landbruket. Alt i alt står vi sterkere i det å fylle vårt formål, som er å bedre økonomien til våre medlemmer i landbruket gjennom å tilby gode bank- og finanstjenester, sier Lønnum.

Ny innskuddskonto for landbruket

Som følge av det lave rentenivået i markedet, gjør Landkreditt Bank også enkelte justeringer av innskuddsrentene.

Banken kommer dessuten til å lansere en ny innskuddskonto spesielt for landbruket. Kapitalkontoen for landbruket vil ha bankens beste rente på 1,80 prosent.

Samtidig med rentekuttet på landbrukslån, setter Landkreditt Bank ned renten på boliglån med 0,25 prosentpoeng til en ny beste rente på 2,25 prosent.

Renteendringene på lån trer i kraft umiddelbart for nye kunder, og fra 10. desember for eksisterende kunder.

Kontaktinformasjon

Line Sollie Karlsen
Informasjonskonsulent
E-post: line.sollie.karlsen@landkredittbank.no
Telefon: 23 00 09 41 / 92 49 17 50