Ny beste rente på landbrukslån er 3,20 %

Landkreditt Bank setter ned renta på landbrukslån med inntil 0,30 prosentpoeng. Rentekuttet gir en ny beste rente på 3,20 prosent. Totalt har banken da kuttet landbruksrenta på med 0,45 prosentpoeng siden forrige rentemøte.

Rentekuttet på 0,30 innebærer dessuten at Landkreditt Bank gjør et større byks enn Norges Bank gjorde i forbindelse med rentemøtet 18. juni

To kutt på kort tid

Forrige rentekutt fra Landkreditt Bank kom så sent som 7. mai. Da var rentekuttet på 0,15 prosentpoeng for landbrukslån, noe som ga en beste rente på 3,50 prosent. Lagt sammen med dagens justering, har banken kuttet renten på landbrukslån med hele 0,45 prosentpoeng på under to måneder. En betydelig endring som stemmer godt overens med bankens formål, som handler om å gjøre økonomien til medlemmene og kundene bedre ved å tilby gode bank- og finanstjenester.

—      Vi er inne i en periode med historisk lave renter, noe også våre kunder skal få nyte godt av. For oss er det dessuten et viktig prinsipp å praktisere likebehandling av kundene. Det gjør vi gjennom å tilby lik pris for lik betjeningsevne og sikkerhet, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

Etter dagens rentejustering får landbrukslånene gårdskreditt og medlemslån en ny beste rente på 3,20 prosent nominelt. Generasjonsskiftelån, som er et lån som skal gjøre det enklere for bønder i etableringsfasen, får tilsvarende kutt og blir liggende på 2,90 prosent.

Renteendringene trer i kraft umiddelbart for nye kunder, og fra 25. august for eksisterende kunder.