Landkreditt Bank kutter renten på driftskreditt og landbrukslån

Landkreditt Bank setter ned renten på driftskreditt med hele 0,85 prosentpoeng. Ny nominell rente blir 3,65 prosent. Renteendringen kommer i forbindelse med Landkreditt-konsernets 100-årsjubileum i 2015. I tillegg setter banken ned renten på landbrukslån til 3,65 prosent, mens generasjonsskiftelån settes til 3,40 prosent.

Landkreditt Bank ble etablert i 2002 og entret da driftskredittmarkedet. Ved at Landkreditt Bank kom inn i markedet som et korrektiv til andre banker, så man at prisnivået på driftskredittproduktet endret seg. Nå tar Landkreditt igjen rollen som prispresser og kutter renten på driftskreditt.

- Driftskredittordningen er et av de viktige tiltakene som gjør det enklere å drive lønnsomt som bonde. Med rentekuttet vil vi presse ned prisen på driftskreditt, som er en viktig innsatsfaktor for det norske landbruket, godt i tråd med Landkreditts formål, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

- Betydningen av et velfungerende, norsk landbruk er enorm. I forbindelse med 100-årsfeiringen ønsker vi å gi noe tilbake til medlemmene og landbruket, sier Lønnum videre.

Setter ned renten på landbrukslån og generasjonsskiftelån

Landbrukslånene gårdskreditt og medlemslån settes ned 0,3 prosentpoeng, noe som gir en ny nominell rente på 3,65 prosent. Generasjonsskiftelån får en ny rente på 3,40 prosent.

- Vi har hatt en god vekst i 2014. Dette ønsker vi å videreføre inn i 2015 og samtidig ta nye markedsandeler, sier Lønnum avslutningsvis.

 Renteendringene trer i kraft umiddelbart for nye kunder, og 16. mars 2015 for eksisterende kunder.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ole Laurits Lønnum, Konsernsjef i Landkreditt Bank
E-post: ole.laurits.lonnum@landkredittbank.no
Telefon: 23 08 00 00 / 95 05 66 69

Line Sollie Karlsen, Informasjonskonsulent i Landkreditt Bank
E-post: line.sollie.karlsen@landkredittbank.no
Telefon: 23 00 09 41 / 92 49 17 50