Ny beste boliglånsrente på 2,50 %

Landkreditt Bank setter ned boliglånsrenta med inntil 0,25 prosentpoeng. Med ny beste rente på 2,50 prosent, har Landkreditt Bank markedets beste rentetilbud – et rentetilbud som gjelder for alle typer kunder.

—      Alle kunder er like viktige for oss. Vår beste rente er derfor ikke knyttet til alder, geografisk tilhørighet eller bestemte organisasjoner. Den er oppnåelig for alle kunder, så lenge betjeningsevne og sikkerhet er tilfredsstillende, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

—      Våre kunder skal til en hver tid ha én av markedets beste renter. Med rentekuttet fortsetter vi å levere på denne strategien.

Der mange banker tilbyr beste rente opp til 75 prosent av markedsverdi, går Landkreditt Bank opp til 80. Renta på 2,50 prosent er for lån over 2 millioner innenfor 80 prosent av boligens verdi.

Sterk vekst

I januar satt Landkreditt Bank ned boliglånsrenta til 2,75 prosent nominelt, et rentetilbud som gjennom store deler av 2015 har vært på topp av renteoversiktene. I samme periode har banken opplevd en fantastisk kundetilstrømming og vekst. Den totale boliglånsveksten siden slutten av januar gir en veksttakt for helåret på cirka 34 prosent.

—      Det har vært et travelt halvår, noe som er veldig moro. Vi har klare ambisjoner om vekst og gleder oss over utviklingen. Den bekrefter at vi konkurransedyktige og attraktive for kundene, sier Lønnum avslutningsvis.

Landkreditt Bank kutter samtidig renta på landbrukslån med inntil 0,30 prosentpoeng.

Innskuddsrentene justeres

Landkreditt Bank setter samtidig ned prisene på bankinnskudd. Endringen gjøres på bakgrunn av det lave rentenivået i markedet.

Landkreditt Banks prisliste er å finne på www.landkredittbank.no.

Renteendringene trer i kraft umiddelbart for nye kunder, og fra 25. august for eksisterende kunder.