Styret i Landkreditt SA

Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, eid og styrt av deg som medlem.

Styreleder:
Hans Edvard Torp

Nestleder:
Wenche Irene Kristiansen

Styremedlemmer:
Jørn Spakrud
Kristin Gilje Sandnes
Bjørn Kåre Grude

Ansatterepresentanter:
Øyvind Hestnes
Hilde Husby

Vararepresentanter

Anders Klaseie
Marianne Storhaug Strøm

Ansattevararepresentanter:
Jørgen Østby
Sidsel Aasvik