Hopp direkte til innhold

Styret i Landkreditt SA

Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, eid og styrt av deg som medlem.

Styret i Landkreditt SA

Knut A. Nordmo (styreleder)
Elisabeth Gjems (nestleder)
Kai Linnes
Hans Edvard Torp
Wenche Kristiansen
Øyvind Hestnes (ansatterepresentant)
Ingrid Fjeldstad Luke (ansatterepresentant)

Vararepresentanter:

Marianne Storhaug Strøm
Jørgen Østby (ansatterepresentant)
Marianne Rudlang (ansatterepresentant)