Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Årsmøte 2015

Lånte ut mer til landbruket i 2014

At norsk landbruk står sentralt i Landkreditt Banks virksomhet, hersker det liten tvil om. I 2014 økte Landkreditt Banks utlånsvolum til landbruket med 6,6 prosent. Det at vi vokser, viser at vi lykkes med vårt formål gjennom året.

Nøkkeltall for Landkreditt 2014

Landkreditt hadde god utlånsvekst til landbruket i 2014 og forsterket således sin strategiske posisjon i landbruksmarkedet. Årsresultatet i konsernet økte med 27 prosent fra 111 millioner kroner i 2013 til 141 millioner kroner i 2014.

Taler fra årsmøtet

Her er et utdrag av noen av talene fra årsmøtet 2015.

Styreleder Knut A. Nordmo

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum

Økonomidirektør Jon Martin Østby

Se til aksjemarkedet for avkastning

Som følge av oljeprisfall og ytterligere rentenedgang internasjonalt, fikk vi rekordlave rentenivåer mot slutten av 2014. Mye tyder på at renten vil bli enda lavere utover i 2015.

Drømmen om småbruket

På Finn.no har småbruk lenge vært det mest populære søkeordet. At mange drømmer om livet på landet, ble dessuten bekreftet i en spørreundersøkelse, der 1 av 4 svarte at de drømmer om å eie småbruk og bo på landet. Derfor gjennomførte vi i 2014 prosjektet Småbruksdrømmen.