Hopp direkte til innhold

Ledige stillinger

Landkreditt har et godt og uformelt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere er engasjerte med høy kompetanse.

Å jobbe i Landkreditt

Landkreditt har et godt og uformelt arbeidsmiljø. Hos oss får du jobbe sammen med engasjerte kollegaer med høy kompetanse og høy arbeidsglede.

Vi har fokus på godt samarbeid, ledelse, involvering og informasjon.

Kompetanseutvikling er viktig for oss og vi legger til rette for utvikling og deling av kompetanse på tvers av organisasjonen.

Vår bransje er i rask endring med økt digitalisering og vi har ambisjon om å følge med i denne utviklingen slik at vi kan tilby gode produkter og tjenester til kundene våre. Vi skal være enkle og effektive med gode priser.

Vårt formål og verdier

Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode produkter og tjenester innen bank og finans.

Våre medarbeidere identifiserer seg med og motiveres av våre verdier som er solid, oppriktig og langsiktig (SOL). Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelsen av produkter og tjenester. Jordnær og ujålete i tone og form. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både medlemmer, kunder og konsernet selv.

Om oss

Landkreditt Bank er en solid mellomstor norsk bank og vi har en offensiv strategi med klare ambisjoner om videre vekst. Kundeporteføljen vår består i hovedsak av personkunder og landbrukskunder med tilknyttede aktiviteter og selskaper.

Landkreditt-konsernet har de siste årene økt både resultat og kapital. Konsernet har en balanse på ca. 25 milliarder kroner, og vi har rundt 100 medarbeidere. Vi har kontorer sentralt på Karl Johans gate i Oslo.