Vil du være med på å forme fremtidens Landkreditt?

En jobb i finanskonsernet Landkreditt byr på mange spennende oppgaver. Nå søker vi flere dyktige kollegaer som kan være med og løfte oss til nye høyder.

Vår bransje er i endring med økt digitalisering og nye forretnings- og distribusjonsmodeller som presser seg frem. Derfor trenger vi de beste menneskene på laget.

Det er mye vi skal få til sammen for å skape fremtidens Landkreditt. Vil du være med på reisen?

Hvem er vi?

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Det er omtrent 185 ansatte i konsernet, med arbeidssted henholdsvis på hovedkontoret på Karl Johans gate samt på fem distriktskontorer. 

Vi har hatt en fantastisk vekst de siste årene, og nå rigger vi oss for å kunne fortsette den sterke utviklingen som finanskonsern med flere kloke hoder på laget.

 

Våre verdier

Våre medarbeidere identifiserer seg med og motiveres av våre verdier som er solid, oppriktig og langsiktig (SOL).

Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelsen av produkter og tjenester. Jordnær og ujålete i tone og form. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både medlemmer, kunder og konsernet selv.

Vårt formål

Våre røtter er i landbruket, og vi er stolte over å være et samvirkeforetak eid av norske bønder. Formålet vårt er å bidra til en bedre økonomi for våre medlemmer og kunder gjennom å tilby gode finansløsninger. Dette formålet står like fjellstøtt nå som ved etableringen av Landkreditt i 1915.