Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Om Landkreditt Bank

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Vi har alle banktjenestene på nett og mobil – derfor er vi tilgjengelig der du er. For oss er det like naturlig som brunost på brødskiva.

Landkreditt Bank er en landsdekkende selvbetjeningsbank med internett som viktigste kommunikasjonskanal. Banken er en del av et samvirkeforetak med røtter i landbruket. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Slik er banken organisert:

Organisasjonskart for Landkreditt Bank

Fakta om Landkreditt

  • Stiftet som kredittforening i 1915
  • Landkreditt SA har ca. 10 000 medlemmer
  • Konsernet har passert 20 milliarder kroner i forvaltningskapital ved utgangen av 2015
  • Det er ca. 100 ansatte i konsernet. Av disse er 80 ansatt i Landkreditt Bank
  • Landkreditt Bank er Norges eneste samvirkeeide bank