dcsimg Foreningen Landkreditt SA - Landkreditt Bank
×

Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Foreningen Landkreditt SA

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA.

Resultatet for medlemsvalg 2014

Årets medlemsvalg er nå avsluttet.

Her finner du resultatet for årets medlemsvalg.

 

10 000 medlemmer i Landkreditt SA

Ved utgangen av 2013 er det noe over 10 000 medlemmer spredt over hele landet. Det er størst oppslutning i de sentrale landbruksområdene i Trøndelag og på Østlandet.

Du er medlem i samvirket om du har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank.

Årsmøtet

Høyeste organ i Landkreditt SA er årsmøtet. Årsmøtet består i 2014 av 26 medlemsvalgte årsmøterepresentanter. Dette er medlemmer valgt på medlemsmøtene i de 16 valgdistriktene til Landkreditt. Antall representanter gjenspeiler medlemsmassen i valgdistriktet.

Årsmøtet velger representantskap, styre, kontrollkomité, valgkomité, godkjenner styrets beretning med årsregnskap og behandler andre saker som følger av vedtektene.

Representantskapet

Representantskapet består av 15 medlemmer. Tre av medlemmene er oppnevnt fra følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.