Hopp direkte til innhold

Landkreditt Kina

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i kinesiske selskaper notert på Hong Kong-børsen
  • Har fokus på selskaper og bransjer som drives av økt konsum og velstandsutvikling i Kina
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Kina 16.02.2017 297,66 -0,67 6,06 10,76 5,48 6,56 10,04

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Kina 0 75 150 225 300 375 26.09 2005 26.09 2006 26.09 2007 25.09 2008 23.10 2009 23.11 2010 15.12 2011 31.12 2012 16.01 2014 30.01 2015 12.02 2016 15.02 2017
Fondsfakta: Landkreditt Kina
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 26.09.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,75 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279003
Status: UCITS
Registrert  Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.