Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Landkreditt Kina

  • Aksjefond som hovedsaklig investerer i kinesiske selskaper som er børsnotert i Hong Kong
  • Fondet fokuserer på verdiskapingen som drives av den sterke velstandsutviklingen
    og forbruksveksten i Kina
  • Fondet passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Kina 01.12.2016 285,23 -0,86 -7,21 5,82 6,85 7,69 9,82

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Kina 0 75 150 225 300 375 26.09 2005 19.09 2006 12.09 2007 03.09 2008 24.09 2009 19.10 2010 03.11 2011 07.11 2012 15.11 2013 24.11 2014 01.12 2015 30.11 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.