Hopp direkte til innhold

Landkreditt Kina

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i kinesiske selskaper notert på Hong Kong-børsen
  • Har fokus på selskaper og bransjer som drives av økt konsum og velstandsutvikling i Kina
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Kina 22.03.2017 309,88 -1,27 10,42 13,69 8,11 7,41 10,34

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Kina 0 75 150 225 300 375 26.09 2005 28.09 2006 02.10 2007 06.10 2008 05.11 2009 07.12 2010 03.01 2012 21.01 2013 07.02 2014 25.02 2015 11.03 2016 21.03 2017
Fondsfakta: Landkreditt Kina
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 26.09.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,75 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279003
Status: UCITS
Registrert  Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.