Hopp direkte til innhold

Landkreditt Kina

  • Et aksjefond som i hovedsak investerer i kinesiske selskaper notert på Hong Kong-børsen
  • Har fokus på selskaper og bransjer som drives av økt konsum og velstandsutvikling i Kina
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3 år5 år10 årSiden start
Landkreditt Kina 21.04.2017 317,77 0,80 13,23 13,52 8,76 7,15 10,50

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Kina 0 75 150 225 300 375 26.09 2005 02.10 2006 08.10 2007 15.10 2008 17.11 2009 21.12 2010 19.01 2012 08.02 2013 03.03 2014 23.03 2015 13.04 2016 20.04 2017
Fondsfakta: Landkreditt Kina
Fondstype: Aksjefond
Forvalter: Per-Erling Mikkelsen
Fondets startdato: 26.09.2005
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 1,75 % p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010279003
Status: UCITS
Registrert  Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.