Hopp direkte til innhold

Individuell pensjonssparing

  • Spar opptil 40.000 kroner per år
  • Få inntil 9.200 kroner i redusert skatt hvert år
  • Ingen formuesskatt
Bestill IPS
Med lanseringen av ny, individuell pensjonssparing (IPS), er det blitt langt gunstigere å spare til pensjon.

Nå kan du spare enda mer i pensjon og samtidig spare skatt. Med den nye IPS-ordningen kan du spare opptil 40.000 kroner per år, og 23 prosent av det du sparer i løpet av året får du i skattefordel, det vil si inntil 9.200 kroner i redusert skatt.

Det er heller ikke noe tak på samlet sparing i IPS. Sparesaldoen er unntatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden. Du kan selv velge hvor mye du vil spare, og du bestemmer selv om du skal spare med fast beløp, eller om du vil skyte inn underveis. Pengene du sparer er øremerket pensjon, og de er bundet frem til du er 62 år, som annen pensjon. Det er først ved uttak at sparesaldoen beskattes. Skattesatsen er fortsatt som kapitalskatt, for tiden 23 prosent.

God nyhet for bønder

For næringsdrivende bønder er dette også en god nyhet. De har tidligere hatt mulighet til å spare 4 prosent av personinntekt i næring som pensjon med fradrag i skattbar inntekt. Denne gunstige ordningen fortsetter, og prosentsatsen økes til 6 prosent fra og med 2017. Bønder kan i tillegg benytte seg av IPS. Som andre kan de også spare i aksjefond eller rentefond for inntil 40.000 kroner årlig.

Spørsmål og svar

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Den har betydelig forbedrede vilkår enn den eksisterende IPS ordningen. Les mer om IPS.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvem kan spare i IPS?

Alle privatpersoner mellom 18 og 75 år kan spare i IPS.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 40.000 kroner per år og få 23 % av det du sparer, eller inntil 9.200 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid.

Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen formuesskatt.

Du betaler 23 % skatt* på utbetalingene den dagen du begynner å ta ut til pensjon.

(*dagens skattesats på alminnelig inntekt)

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Er sparepengene låst?

Ja, sparepengene er låst til pensjon frem til du er 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 80 år. Dette gir minimum 18 år utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva koster det å spare i IPS?

Du betaler kun den forvaltningsgodtgjørelsen som er knyttet til hvert av de fondene du velger å spare i.

Se prislisten

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan plasseres pengene mine i IPS?

Du bestemmer selv hvordan du vil spare. Du kan fordele sparingen på ulike verdipapirfond, aksje- og/eller rentefond.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva skjer med IPS-sparepenger hvis jeg dør?

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Dersom du ikke har barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Når kan jeg starte pensjonssparing i IPS?

Du kan starte sparing i IPS fra du fyller 18 år.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!