Innkalling til andelseiermøte for Landkredittfondene

Vi vil med dette ønske andelseierne i Landkredittfondene (Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global) velkommen til andelseiermøte, hvor det skal stemmes over forslag om nye vedtekter.

Vi vil med dette ønske andelseierne i Landkredittfondene (Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global) velkommen til andelseiermøte, hvor det skal stemmes over forslag om nye vedtekter.

Du kan lese mer om forslaget i vedlagte brev:

Innkalling til andelsiermøte.pdf

Brev til andelsiermøte.pdf

Andelseiermøtet vil bli avholdt den 11.12.2023 kl. 10:00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Karl Johans gate 45 i Oslo. Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding, fullmakt eller forhåndsstemme til andelseiermøtet er oss i hende innen kl. 10:00 den 04.12.2023.

Agenda:

  1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  2. Landkreditt Forvaltning vil redegjøre for de nye vedtektene
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Avstemming

Ved avstemming teller hver andel i fondet likt, og man stemmer for det antall andeler man eide per 07.12.2023. For å gjennomføre endringen i fondets vedtekter, må minst 75 % av andelene representert på andelseiermøte, ved fremmøte, forhåndsstemme eller fullmakt samtykke til forslaget. 

Andelseierne har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Landkreditt Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslaget om nye vedtekter kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Resultatet fra andelseiermøtet vil bli lagt ut på vår nettside så raskt som mulig etter at møtet er avholdt.

Påmelding til andelseiermøte

Andelseiere har rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt. Se Skjema for fullmakt.pdf

Andelseiere har også rett til å forhåndsstemme. Se Skjema for forhåndsstemme.pdf

Tid: 11.12.23, kl. 10:00
Sted: Landkreditt Forvaltning, Karl Johans gate 45 i Oslo
Frist: 04.12.23, kl. 10:00

Alle felter merket med * må fylles ut.

Andelseiere har rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 10 MB.