Hopp direkte til innhold

Avkastning

21.09.2017
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Utbytte 168,53 0,40 13,69 6,54 24,20 15,62       17,50
Landkreditt Aksje Global 216,15 -0,06 7,24 -2,62 12,71 13,18 16,29 12,96 6,72 6,72
Landkreditt Extra 106,05 0,00 6,17 1,80 7,99 2,40       4,15
Landkreditt Høyrente 102,84 0,00 2,91 0,85 3,59 2,08 2,89 3,46 4,12 4,06

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.