Bolandbrukslån

 • For deg som har gården som bosted og hovedinntekten utenom gården
 • Lånebeløp over 2 millioner kroner
 • Rente fra 2,29 %
Søk bolandbrukslån
Bolandbrukslånet er for deg som bor på konsesjonspliktig landbrukseiendom, men som har hovedinntekten din utenom gården. Husk også at vi nå gir rentegaranti: Vi rører ikke renten resten av året!

Rasjonalisering innen landbruket har ført til at det blir færre og større aktive driftsenheter. Dette medfører at stadig flere får konsesjonspliktig landbrukseiendom som bosted, uten selv å drive gården aktivt.

Låneprodukter til alle behov

Passer du ikke inn i kriteriene for Bolandbrukslån? Fortvil ikke! Har du gård og driver aktivt landbruk kan du søke landbrukslån. Har du vanlig privatbolig kan du sjekke ut våre gunstige boliglån.

Se våre låneprodukter

Eier du en konsesjonspliktig landbrukseiendom, så har du en næringseiendom. Skal du ha lån til denne eiendommen vil du vanligvis få et landbrukslån med næringsbetingelser, og ikke et boliglån. 

Dette er bakgrunnen for at vi nå tilbyr Bolandbrukslån, et lån med gode betingelser til deg som verken har vanlig bolig, eller gård med full drift.

Bolandbrukslån passer for deg som har:

 • Lånebehov over to millioner
 • Bolig som står for minst 50 % av totalverdien på gården
 • Belåningsgrad innenfor 75 % av totalverdien på gården
 • Eiendomsverdi og betjeningsevne som i liten grad er avhengig av drift på gården
 • Eiendom som befinner seg i et bynært område, med et velfungerende arbeids- og boligmarked

Lånet tar pant i konsesjonspliktig landbrukseiendom og gir medlemskap i Landkreditt SA. Lånet kan ikke kombineres med andre landbrukslån.

Hvem kan få Bolandbrukslån?

For å få bolandbrukslån hos oss må du ha en konsesjonspliktig landbrukseiendom som oppfyller følgende kriterier:

 • Konsesjonspliktig landbrukseiendom uten driftsinntekter av betydning
 • Lånebehov over to millioner
 • Boligen står for minimum 50 % av totalverdien på gården
 • Belåningsgrad innenfor 75 % av totalverdien på gården
  • Eiendom som befinner seg i et bynært område, med et velfungerende arbeids- og boligmarked

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva må jeg ha klart av dokumentasjon for å søke Bolandbrukslån?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om Bolandbrukslån trenger vi følgende dokumentasjon:

 • Skattemelding (selvangivelse) for siste år, samt siste lønnsslipp.
 • Næringsoppgave
 • Takst eller beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal m.m.

Du kan legge ved dette når du søker digitalt, eller ettersende dokumentene via vårt kontaktskjema på nett eller vanlig post: Landkreditt Bank AS, Landbruk, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan vet jeg om jeg skal søke boliglån, bolandbrukslån eller landbrukslån?

Boliglån gis til privatboliger. Dersom du har en konsesjonspliktig landbrukseiendom har du en næringseiendom, og må dermed ha enten bolandbrukslån eller landbrukslån. Alle med tilfredsstillende betjeningsevne og sikkerhet kan få landbrukslån hos oss. For å få Bolandbrukslån må du i tillegg oppfylle følgende kriterier:

 • Konsesjonspliktig landbrukseiendom uten driftsinntekter av betydning
 • Lånebehov over to millioner
 • Boligen står for minimum 50 % av totalverdien på gården
 • Belåningsgrad innenfor 75 % av totalverdien på gården
 • Eiendommen befinner seg i et bynært område med velfungerende arbeids- og boligmarked

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Kan jeg få avdragsfrihet på bolandbrukslån?

Vi kan gi inntil 5 års avdragsfrihet på Bolandbrukslån.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Trenger jeg takst av eiendommen for å få bolandbrukslån?

Dersom du har takst av gården ønsker vi at du sender oss denne. Er taksten eldre enn tre år ønsker vi at du i tillegg sender oss bilder av bygningene på gården.

Har du ikke takst kan vi gi en verdivurdering av gården din ved at du sender oss en beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal og annen informasjon som er relevant for å sette verdien.

Alternativt kan du selv skaffe en takst av eiendommen din. Utgiftene til taksering betales av låntaker.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvilken sikkerhet kreves for å få bolandbrukslån?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. 

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva skjer når jeg har søkt bolandbrukslån?

Når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta et lånetilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Når blir bolandbrukslånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer:

 1. Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre.
 2. Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
 3. Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått de signerte lånepapirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet blir utbetalt. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!