Landkreditt Utbytte

Flinke folk skaper verdier. Vi investerer i kvalitetsselskaper som leverer gode resultater over tid.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond

Vi gjør aktive aksjevalg for deg blant solide, norske selskaper som leverer stabilt gode resultater.

Hensikten er å levere høyest mulig risikojustert avkastning til andelseierne.

Fondet har gitt andelseierne en årlig avkastning på nær 13 prosent (tall per 12.05.2022) siden oppstarten i 2013. 

SitatTi av aksjene i fondet, det vil si en tredjedel, har vært med fra dag én. Valgene vi tok for drøyt åtte år siden, står seg fortsatt. Vi er langsiktige i vår natur. Når vi finner selskaper som skaper verdier for oss, ser vi ingen grunn til å kaste dem ut, sier Sigurd Klev.

Klev har forvaltet Landkreditt Utbytte helt siden oppstarten i 2013.

Les hele intervjuet med forvalteren her. 

Sigurd-farge_2_365x365.jpg

Prosent avkastning per år fra 28.02.2013 til og med 30.04.2021

prosent-avkastning-per-år.jpg

Daglig verdiutvikling i fondet, utbyttejustert (28.02.2013 = 100)

daglig-verdiutvikling-i-fondet.jpg

Fondets bransje- og selskapseksponering

Bransje-og-selskapseksponering.jpg

Investeringsfilosofi

Selskapene vi investerer i kjennetegnes av:

Betaler utbytte
Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse.

Historikk
Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde forretningsmodeller.

Forutsigbarhet
Vi ser etter stabilitet og plukker selskaper som leverer stabile resultater over tid.

Kort om Landkreditt Utbytte A

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 5 av 7, hvor 1 er lavest og 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a. (Landkreditt Utbytte A)
  • Forvaltes av Sigurd Klev

Fondsdokumenter

Landkreditt Utbytte mai 2022

Porteføljeforvalter Sigurd Klev gir en kort oppsummering på aksjefondet Landkreditt Utbytte i mai 2022. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.