Årets norske aksjefond

Fondsanalyseselskapet Morningstar har kåret Landkreditt Utbytte A til beste norske aksjefond for andre året på rad. Fondet får prisen for konsistent god avkastning og lavere risiko enn sammenlignbare fond.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond

Landkreditt Utbytte A rundet syv år ved utgangen av februar. Andelseierne kan se tilbake på syv år med 13,8 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. I perioden har 100 kroner har vokst til 246,7 kroner.

SitatJeg ser prisen som en bekreftelse på at vår investeringsfilosofi og aktive forvaltningsstil skaper varige verdier for våre andelseiere. Det er gledelig at dette anerkjennes av Morningstar, sier Sigurd Klev.

Han har forvaltet midlene i Landkreditt Utbytte siden oppstarten for syv år siden. Les mer om kåringen her.

Sigurd Klev, investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning

Prosent avkastning per år fra 28.02.2013 til og med 26.03.2020

Graf med årlig avkastning for Landkreditt Utbytte

Daglig verdiutvikling i fondet, utbyttejustert (28.02.2013 = 100)

Graf med verdiutviklingen i Landkreditt Utbytte

Investeringsfilosofi

Selskapene vi investerer i kjennetegnes av:

Betaler utbytte
Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse.

Historikk
Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde forretningsmodeller.

Forutsigbarhet
Vi ser etter stabilitet og plukker selskaper som leverer stabile resultater over tid.

Kort om Landkreditt Utbytte A

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 4 av 7, hvor 1 er lavest og 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a. (Landkreditt Utbytte A)
  • Forvaltes av Sigurd Klev

Fondsdokumenter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.