Lån til nye bønder

Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Vi har kuttet renten på vårt Ny bonde-lån for å gjøre det litt lettere å starte opp som bonde. Med Ny bonde-lån får du ekstra gode betingelser på landbrukslånet ditt de første tre årene, og en egen kunderådgiver med kompetanse på landbruk.

Rente fra 2,09 %

Les mer om Ny bonde-lån             Søk Ny bonde-lån

Dette er Ny bonde-lån

  • Ny bonde-lån gir ekstra god pris på lån inntil 5 millioner kroner de tre første årene. 
  • Du får egen rådgiver med god kompetanse på landbruksfinansiering.
  • Vi dekker tinglysningsgebyr på ett pantedokument.

Betingelser for lånet

  • Du eller medlåntaker er 45 år eller yngre.
  • Du er i ferd med å etablere deg som bonde, eller har startet opp det siste året.
  • Lånet tar pant i landbrukseiendom og må benyttes til kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom eller kjøp av driftsløsøre.
  • Du må benytte Landkreditt som hovedbankforbindelse.

Aktuelle saker