Hopp direkte til innhold

Agenda

Vi vil med dette ønske andelseiere i Landkreditt Utbytte velkommen til andelseiermøte.

Påmelding til andelseiermøte

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 15. mars 2018.

Det skal stemmes over forslaget om å etablere en ny andelsklasse i fondet for tegninger over 10 millioner kroner. Andelseiermøtet vil bli avholdt den 19. mars 2018 kl. 11.00 i selskapets lokaler i Karl Johans gate 45, Oslo.

Agenda:

  1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  2. Landkreditt Forvaltning vil redegjøre for etableringen av en ny andelsklasse
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Avstemming

Se utfyllende informasjon om etableringen av ny andelsklasse

Avstemming

Ved avstemming teller hver andel i fondet likt, og man stemmer for det antall andeler man eide pr. 15. mars 2018. For å gjennomføre etableringen av ny andelsklasse og den endringen i fondets vedtekter som dette krever, må minst 75 % av andelene representert på andelseiermøte, ved fremmøte, forhåndsstemme eller fullmakt samtykke til forslaget.

Rett til å få drøftet spørsmål

Andelseierne har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Landkreditt Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslaget om å etablere ny andelsklasse kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Kunngjøring og mer informasjon

Endelig dato for gjennomføring av etablering av ny andelsklasse vil fremgå av kunngjøring på våre nettsider.

Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon kan dette fås ved å kontakte Landkreditt Forvaltning AS på telefon 22 31 31 31 eller på e-post til kundeservice@landkredittfondene.no.