Hopp direkte til innhold

Vedtektsendring for verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

Andelseiermøtet for verdipapirfondet Landkreditt Utbytte vil bli avholdt 19. mars 2018.

Bakgrunn for forslaget:

Landkreditt Utbytte består i dag av èn andelsklasse som har en minstetegning ved første gangs tegning på kr. 300,- og en fast årlig forvaltningsgodtgjørelse på 1,50 prosent per år.

Vi ønsker nå å komplettere de valgmulighetene våre andelseiere i fondet har, ved å etablere en ny andelsklasse tilpasset storkundesegmentet. Denne andelsklassen vil ha en mistetegning ved første gangs tegning på kr. 10.000.000,- og en fast årlig forvaltningsgodtgjørelse på 1,00 prosent per år.

Eksisterende andelsklasse vil få betegnelsen andelsklasse A. Ny andelsklasse vil få betegnelsen andelsklasse I.

Forslaget om å etablere en ny andelsklasse i Landkreditt Utbytte ble enstemmig vedtatt av styret i Landkreditt Forvaltning den 2. februar 2018. Styret vedtok samtidig å kalle inn til andelseiermøte den 19. mars 2018 for å stemme over forslaget. Under forutsetning av at andeleiermøtet godkjenner vedtektsendringen, vil det bli sendt søknad til Finanstilsynet om tillatelse til å etablere den nye andelsklassen umiddelbart etter andelseiermøtet. Det tas sikte på å etablere den nye andelsklassen i løpet av mai 2018. Det nøyaktige tidspunktet for etablering vil være avhengig av Finanstilsynets behandlingstid.

Se agenda

Utfyllende informasjon om vedtektsendring for verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

Nøkkelinformasjon for Landkreditt Utbytte (PDF)