Hopp direkte til innhold

Innkalling og agenda for andelseiermøte i Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte

Vi vil med dette ønske andelseierne i Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte velkommen til andelseiermøte, hvor det skal stemmes over forslaget om å fusjonere fondene. Andelseiermøtet vil bli avholdt den 9. mai 2017 kl. 14.00 i selskapets lokaler i Karl Johans gate 45, Oslo.

Agenda

  1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  2. Landkreditt Forvaltning vil redegjøre for fusjonen
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Avstemming

Avstemming

Det vil bli avholdt ett andelseiermøte, men med separat avstemning for hvert av fondene.

Ved avstemming teller hver andel i fondet likt, og man stemmer for det antall andeler man eide pr. 5. mai 2017. For å gjennomføre fusjonen må minst 75 % av andelene i hvert fond representert på andelseiermøte, ved fremmøte, forhåndsstemme eller fullmakt, samtykke til fusjonen.

Rett til å få drøftet spørsmål

Andelseierne har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Landkreditt Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslaget om fusjon kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Påmelding

Tid: 9. mai 2017, kl. 14.00
Sted: Landkreditt Forvaltning, Karl Johansgate 45, Oslo

Påmeldingsfrist: innen kl. 16:00 den 5. mai 2017.

Hvilket/hvilke fond er du andelseier i?