Landkreditt Norden Utbytte

Kvalitetsaksjer i et spennende nordisk investeringsunivers.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond

Fondet investerer i veletablerte, utbyttebetalende selskaper notert på de nordiske børsene.

Grunntanken er å investere i aksjer som har lavere svingninger enn markedet generelt, med mål om å gi høyest mulig risikojustert avkastning til andelseierne.

Fondet forvaltes etter en velprøvd modell.

Vi er på jakt etter selskaper som er solide og leverer over tid. Dette gir en god forutsigbarhet, noe som er viktig. Vi kaller det kvalitetsaksjer, sier Ulf Leinebø, som forvalter Landkreditt Norden Utbytte.

Les hele intervjuet med forvalteren her.

 

Bilde1_verdiutvikling_2.jpg

Nordiske aksjeindekser

Diagrammet viser årlig avkastning på de nordiske børser siden 2013 målt i norske kroner. Det fremgår tydelig at avkastningen er forskjellig på de ulike børsene. Oslo Børs svinger mest og har med unntak av 2017 gitt enten best eller dårligst årlig avkastning i perioden. År med svak avkastning på Oslo Børs er ofte relatert til utvikling av oljepris. De øvrige nordiske børser har liten eksponering mot olje. En kombinert investering i Norge og Norden gir en god diversifisering.

Kort om Landkreditt Norden Utbytte

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 5 av 7, hvor 1 er lavest og 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a. (Landkreditt Norden Utbytte A)
  • Forvaltes av Ulf Leinebø

Fondsdokumenter

Investeringsfilosofi

Selskapene vi investerer i kjennetegnes av:

Betaler utbytte
Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse.

Historikk
Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde forretningsmodeller.

Forutsigbarhet
Vi ser etter stabilitet og plukker selskaper som leverer stabile resultater over tid.

Landkreditt Norden Utbytte april 2022

Oppdatering på Landkreditt Norden Utbytte april 2022

Porteføljeforvalter Ulf Leinebø gir en kort oppdatering på aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.