Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte

Kjøp andeler i aksjefondet Landkreditt Utbytte. Da blir du deleier i et utvalg solide, norske, utbyttebetalende selskaper fra flere ulike bransjer.

I 2016 oppnådde fondet 22,3 prosent avkasting. Siden startdatoen 28. februar 2013 og frem til 31. desember 2016, har fondet gitt en årlig geometrisk avkastning på 17,2 prosent. 

Landkreditt Utbytte er litt av ett fond!

Terningi Dine Penger utg. 2 2017.

Kjøpe fond eller spørsmål?

Sandra Gadell Hauge
Senior plasseringsrådgiver

Lowe Lindroth
Senior plasseringsrådgiver

Martin Flaaten
Senior plasseringsrådgiver

SitatJeg kjøper aksjer i lønnsomme selskaper som har en forståelig forretningsmodell. Jeg tar aktive aksjevalg med et langsiktig tidsperspektiv, sier Sigurd Klev som er investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og forvalter av Landkreditt Utbytte.

Siste månedsrapport for fondet.

Prosent avkastning pr. kalenderår

I 2013 er avkastning fra oppstart 28. februar 2013.

Kilde: Thomas Reuters Datastream, Landkreditt Forvaltning

Daglig verdiutvikling i fondet

 

Verdiutvikling siden 28. februar 2013, inkl. utbytter.

Kilde: Thomas Reuters Datastream, Landkreditt Forvaltning

Bransjefordeling

Oppdatert pr. 2. januar 2017.

Kort om fondet

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Betaler normalt ut et årlig utbytte til andelseierne
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 5 av 7 hvor 7 er høyest

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.