Hopp direkte til innhold

Aksjefond

Kjøp andeler i aksjefondet Landkreditt Utbytte. Da blir du deleier i et utvalg solide, norske, utbyttebetalende selskaper fra flere ulike bransjer.

Fondet har oppnådd 24,8 prosent avkasting det siste året. Siden startdatoen 28. februar 2013 og frem til 31. august 2017, har fondet gitt en årlig geometrisk avkastning på 17,5 prosent (forutsetter reinvestering av utbytte). 

Fondet er tilgjengelig på aksjesparekonto hos oss.

Terningi Dine Penger utg. 8 2017.

Kjøpe fond eller spørsmål?

Sandra Gadell Hauge
Senior plasseringsrådgiver

Lowe Lindroth
Senior plasseringsrådgiver

Louis Thieu
Plasseringsrådgiver

SitatJeg kjøper aksjer i lønnsomme selskaper som har en forståelig forretningsmodell. Jeg tar aktive aksjevalg med et langsiktig tidsperspektiv, sier Sigurd Klev som er investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og forvalter av Landkreditt Utbytte.

Siste månedsrapport for fondet.

Prosent avkastning per kalenderår

Avkastningen i 2013 er fra oppstart 28. februar.

Daglig verdiutvikling i fondet 

Verdiutvikling siden 28. februar 2013, inkl. utbytter.

Bransjefordeling

Oppdatert per 31. august 2017.

Kort om fondet

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 5 av 7 hvor 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.