Hopp direkte til innhold

Nytt nordisk utbyttefond

Fondet bygger på investeringsfilosofien som har gjort Landkreditt Utbytte til en suksess.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond

Fondet investerer i veletablerte, utbyttebetalende selskaper notert på de nordiske børsene.

Grunntanken er å investere i aksjer som har lavere svingninger enn markedet generelt, med mål om å gi høyest mulig risikojustert avkastning til andelseierne.

Fondet forvaltes etter en velprøvd modell som vi nå viderefører med fokus på Norden.

 Landkreditt Norden Utbytte skal kun fokusere på kvalitetsaksjer, det vil si etablerte selskaper som har utbyttehistorikk, positiv kontantstrøm og som er i stand til å betjene gjelden sin, sier Ulf Leinebø, som forvalter Landkreditt Norden Utbytte.

Les hele intervjuet med forvalteren her.

Nordiske aksjeindekser

Diagrammet viser årlig avkastning på de nordiske børser siden 2012 målt i norske kroner. I årene 2014 og 2015 mens oljeprisen utviklet seg svakt, ser man tydelig at øvrige nordiske børser utviklet seg betydelig bedre. I 2016 er det motsatt. Oslo Børs er svært oljeavhengig. De andre nordiske børsene har liten eksponering mot olje. En kombinert investering i Norge og Norden gir en god diversifisering.

Investeringsfilosofi

Selskapene vi investerer i kjennetegnes av:

Betaler utbytte
Det er et absolutt krav at selskapene betaler utbytte, har positiv kontantstrøm og sterk balanse.

Historikk
Vi fokuserer på veletablerte selskaper med gode og velprøvde forretningsmodeller.

Forutsigbarhet
Vi ser etter stabilitet og plukker selskaper som leverer stabile resultater over tid.

Kort om Landkreditt Norden Utbytte A

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 5 av 7, hvor 1 er lavest og 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a. (Landkreditt Norden Utbytte A)
  • Fondet kan kjøpes fra 15. februar
  • Forvaltes av Ulf Leinebø

Fondsdokumenter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.