Hopp direkte til innhold

Fem år med Landkreditt Utbytte

Kjøp andeler i aksjefondet Landkreditt Utbytte. Da blir du deleier i et utvalg solide, norske, utbyttebetalende selskaper fra flere ulike bransjer.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond

I disse dager feirer Landkreditt Utbytte fem år siden oppstart. Det har vært en formidabel reise for andelseierne. Siden startdatoen 28. februar 2013 og frem til 28. februar 2018, har fondet gitt en årlig geometrisk avkastning på 16,9 prosent (forutsetter reinvestering av utbytte).

Fondet er tilgjengelig på aksjesparekonto hos oss.

Terningi Dine Penger utg. 3 2018.

Lars Kirkeby, porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra

SitatJeg har fokus på solide selskaper med moderat kredittrisiko og kombinerer dette med solide bank- og finansobligasjoner. Du får litt ekstra avkastning sammenlignet med bankrenten, og det til en lav risiko, sier forvalter Lars Kirkeby

Møt forvalteren som tar beslutningene på vegne av Landkreditt Høyrente.

Prosent avkastning per år fra 28.02.2013 til og med 28.02.2018

Prosent avkastning per år fra 28.02.2013 til og med 28.02.2018

Daglig verdiutvikling i fondet, utbyttejustert (28.02.2013 = 100)

Daglig verdiutvikling i fondet, utbyttejustert (28.02.2013=100)

Kort om fondet

  • Aksjefond, aktivt forvaltet
  • Passer for deg som har mer enn 5 års horisont på plasseringene
  • Risikoprofil på 4 av 7 hvor 7 er høyest
  • Forvaltningsprovisjon 1,50 % p.a.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.