Gårdskreditt

Hva betaler jeg renter på hvis jeg har gårdskreditt?

Du betaler kun renter på den summen du til enhver tid har i lån/kreditt. Du betaler ikke renter eller provisjon på ubenyttet kredittramme.