Hvem kan få Bondelagets boligstart

Hvem kan få Bondelagets Boligstart?

Bondelagets boligstart er en medlemsfordel for medlemmer av Norges Bondelag. For å få lånet er det noen betingelser som må oppfylles:

  • Du må være medlem i Norges Bondelag.
  • Det er du som skal ta over hjemgården på sikt. Det gis kun ett Bondelagets boligstartlån per landbrukseiendom.
  • Du må være 45 år eller yngre.
  • Du må ha en aktiv lønnskonto i Landkreditt.
  • Du må få innvilget et boliglån på vanlig måte i banken, før du kan flyttes over til dette produktet.