Hvorfor får medlemmer i Norges Bondelag Bondelagets boligstart?

Hvorfor får medlemmer i Norges bondelag ekstra god pris på boliglån?

Vi ønsker å stimulere til en god rekruttering i landbruket, men å ta over en gård krever mye kapital. Ved å gi de som skal ta over gården ekstra god boliglånsrente kan det gi rom for å spare litt ekstra i for eksempel BSU og GSU, og opparbeide mer egenkapital til gårdsoverdragelsen. Vi er derfor glade for å tilby Bondelagets boligstart som et medlemsprodukt for medlemmer i Norges Bondelag.