Boligkreditt

Hvordan kan jeg nedbetale på boligkreditten?

Hvis du ønsker å nedbetale på kreditten kan du når som helst føre over penger. Alt som ikke går til å dekke rentekostnader vil gå som nedbetaling av kreditten.