Pensjon

Hvordan plasseres pengene mine i IPS?

Du bestemmer selv hvordan du vil spare. Du kan fordele sparingen på ulike verdipapirfond, aksje- og/eller rentefond.