Risiko og avkastning

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel.

  • I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning).
  • Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli mindre enn i andre spareformer (for eksempel bankinnskudd).
  • En annen form for risiko kan være at andre typer fond enn det fondet du selv har plassert penger i har høyere avkastning.

Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene