Spare+

Hva skjer om jeg tar ut penger slik at saldo blir mindre enn én million kroner?

Blir saldo mindre enn én million kroner etter uttak vil renten justeres ned til en lavere rente. Se prisoversikt