Spare+

Hva gjør jeg om jeg ønsker å motta penger tidligere enn 31 dager?

Ønsker du utbetaling tidligere enn 31 dager får du et gebyr på én prosent på uttaksbeløpet.