Hopp direkte til innhold

GSU

Hva kan jeg bruke GSU-midlene til?

Uttak fra GSU-kontoen skal kun brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du  opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. Dette er betingelsene for å få den ekstra gode renten. Unntaket er hvis uttaket kun er innskudd gjort samme år.

Ureglementert uttak gjør at GSU-avtalen brytes (se vilkår) og vi regner et straffegebyr på 4 % av saldo, og GSU-kontoen blir avsluttet. Saldoen inkl. renter overføres til ordinær brukskonto og følger vilkårene for brukskonto.