BSU

Kan jeg ha flere BSU kontoer?

Nei, du kan kun åpne en BSU konto, men denne kan overføres mellom finansinstitusjoner. Har du avsluttet din BSU, kan du dessverre ikke åpne ny.