Hopp direkte til innhold

Pensjon

Hva er Balansert pensjon?

Dette er spareprofilen for deg som ønsker høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto. Du søker samtidig en mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr.

Passer for deg som har mer enn 5 år igjen til pensjonsalder.

Denne spareprofilen fordeler sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente, og to aksjefond, Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Aksje Global. Spareprofilen har en moderat investeringsprofil med fordeling 50 prosent aksjer og 50 prosent renteplasseringer.