Hopp direkte til innhold

Kjøpe fond

Hvilke krav er det til legitimasjon ved kjøp av fond?

Ved kjøp av fond for privatkunder må du levere en bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. Kopien av passet må være bekreftet.

Vi godtar følgende alternativer for bekreftelse av kopi:

  • To myndige personer bosatt i Norge. Kopien av legitimasjonen skal i slike tilfeller inneholde følgende: Signaturer og tydelige navn i blokkbokstaver, dato og sted for bekreftelsen, fødselsnumre, telefon, e-postadresse, og gateadresse slik at det i ettertid er mulig å kontrollere hvem de er, og om de faktisk har gitt slik bekreftelse.
  • Postkontorer som attesterer rett kopi.
  • Domstoler, politi, kommunale og statlige etater.
  • Enheter, virksomheter og personer med konsesjon, bevilling, tillatelse eller tilsvarende og underlagt offentlig tilsyn. Eksempler på dette er finansinstitusjoner, revisorer og advokater.

Bedriftskunder som ønsker å kjøpe fond må sende med firmaattest, ikke eldre enn tre måneder samt bekreftet kopi av legitimasjon for de som signerer tegningsblanketten. Legg også ved fullmakt som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, med mindre dette fremkommer av firmaattesten.