Sparing i fond

Hva koster det å spare i fond?

Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre:

I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje, bankkostnader og depotkostnader relatert til handel med verdipapirer, noe som i praksis utgjør svært lave beløp. I den grad verdipapirfondene er belastet med slike kostnader er disse trukket fra ved beregningen av netto andelsverdi og netto avkastningstall for verdipapirfondet. Se prisliste for fond