Fond

Hva er tegningsgebyr?

Du betaler et tegningsgebyr når du investerer et beløp i våre aksjefond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i våre rentefond belastes ikke for tegningsgebyr.