Hopp direkte til innhold

Fond

Er verdipapirfond lovregulert, og hvem kontrollerer at loven etterfølges?

Virksomheten til et forvaltningsselskap er regulert i verdipapirfondloven. Denne loven krever at verdipapirfondene blant annet oppfyller bestemte regler om diversifisering for å redusere andelseiernes risiko.

Alle forvaltningsselskap må ha godkjennelse fra Finanstilsynet for å drive fondsforvaltning, og alle verdipapirfond som etableres må få godkjent vedtektene av tilsynet. Finanstilsynet utfører også regelmessig kontroll med forvaltningsselskapenes virksomhet gjennom stedlige inspeksjoner. Alle verdipapirfondene er også pålagt å ha en depotmottaker for verdipapirfondets midler.