Hopp direkte til innhold

Leasing

Hvordan er mva-reglene ved leasing?

Leasingavtaler, unntatt personbiler:

Utgangspunktet for leasing av driftsmidler er at leasing – i motsetning til lån – oppfattes som levering av en mva-pliktig tjeneste slik at leasingselskapet løpende skal oppkreve utgående merverdiavgift. Hvis leietakeren er mva-registrert, kan han normalt trekke fra merverdiavgiften i sitt mva-regnskap.

Leasingavtaler, personbiler:

Det gjelder spesielle mva-regler for kjøp og leie av personbiler. Selv næringsdrivende som er mva-registrert, får ikke mva-fradrag ved kjøp av slike biler. Leasingselskapet får på vanlig måte fradrag for merverdiavgiften ved kjøp av biler, men må legge mva på leasingleien. Leietakeren får derimot ikke fradrag for noen del av merverdiavgiften på leien i sitt mva-regnskap. Dersom leieperioden blir kortere enn 36 mnd., må leasingselskapet innbetale ekstraordinært mva-beløp til avgiftsmyndighetene for å hindre mva-messig fordel ved korte leasingavtaler