Hopp direkte til innhold

Leasing

Hva skjer når leasingavtalen er over?

Ved utløp av en leasingavtale er det 3 alternativer som er gjeldende:

  1. Kunden kan fortsette leasingforholdet mot å betale en sterkt redusert leie, og avtalen fortsetter inntil den sies opp av kunden.
  2. Kunden kan anmode om utkjøp av avtalen og overta eiendomsretten til objektet.
  3. Kunden kan si opp avtalen og levere utstyret tilbake til leasingselskapet.