Hopp direkte til innhold

Leasing

Hva er leasing?

Leasing er en finansieringsform der eieren (leasingselskapet) kjøper en eiendel/driftsmiddel og leaser denne til bruker (leaser) i en bestemt periode mot terminbetaling fra bruker.

Bruker har full bruksrett til utstyret og kan utgiftsføre terminbetalinger i sitt regnskap. Det tegnes en leasingavtale som regulerer forholdet mellom bruker og leasingselskap, og denne skal være inngått før utstyret leveres bruker.