Hopp direkte til innhold

Leasing

Hva er leasing?

Leasing er en finansieringsform der eieren (leasingselskapet) kjøper et objekt og leier dette ut til leietaker i en bestemt periode mot betaling av terminleie fra leietaker. Leietakeren har full bruksrett til utstyret, og kan utgiftsføre terminleien i sitt regnskap. Det tegnes en leasingavtale som regulerer forholdet mellom leietaker og leasingselskap, og denne skal være inngått før utstyret leveres til leietakeren.