Hopp direkte til innhold

Leasing

Hva er forskuddsleie?

Forskuddsleie er en leasingleie som kunden innbetaler til leasingselskapet før utstyret leveres.

Forskuddsleien reduserer beregningsgrunnlaget for leasingavtalen. Leasingselskapet kan kreve forskuddsleie for å bedre sikkerheten i avtalen eller kunden kan ha ønske om å innbetale forskuddsleie selv for dermed å få et lavere terminbeløp. Ofte har man et innbytteobjekt, som kan brukes til å dekke inn forskuddsleien. Forskuddsleien skal periodiseres i forhold til leasingavtalens terminer, og utgiftsføres heretter.