Hopp direkte til innhold

Leasing

Er leasingavtaler uoppsigelige?

Leasingavtaler er i utgangspunktet uoppsigelige i leasingperioden, men ved endringer i kundens drift eller av andre årsaker, kan kunden ha behov for bytte av utstyr eller opphevelse av avtalen.

Landkreditt Finans' rådgivere er behjelpelig med endringer, bytte av objekter eller oppsigelser i avtaleperioden. Det er ulik praksis for leasingavtaler med og uten restverdigaranti.