Hopp direkte til innhold

Leasing

Er leasingavtaler uoppsigelige?

Leasingavtaler er i utgangspunktet uoppsigelige i leasingperioden, men ved endringer i driften eller av andre årsaker, kan du ha behov for bytte av utstyr eller å heve avtalen. 

Rådgiverne i Landkreditt Finans er behjelpelig med endringer, bytte av objekter eller oppsigelser i avtaleperioden. Det er ulik praksis ved leasingavtaler med og uten restverdigaranti.