Traktorlån

Hvem kan få traktorlån i Landkreditt?

Traktorlånet vårt er et medlemsprodukt. Det vil si at det er forbeholdt medlemmer, og er en medlemsfordel  for medlemmene i Landkreditt. 

Du er medlem i samvirket Landkreditt SA når du har et lån i Landkreditt som tar pant i en andbrukseiendom. Dette er for eksempel et landbrukslånrisikolångårdskreditt eller driftskreditt.