Landbrukslån

Når blir lånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer:

  • Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre.
  • Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
  • Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått papirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet kan komme til utbetaling. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.