Landbrukslån

Hvilke vedlegg må sendes sammen med søknad?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om landbrukslån trenger vi følgende vedlegg:

  • Selvangivelse og næringsoppgave
    For siste år, samt landbruksskjema.
  • Takst
    Evt. beskrivelse av gården med anlegg (byggeår, areal, kvote, konsesjon) og bilder.
  • Driftsplan
    Evt. skog eller likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.
  • Forsikringspolise

Du kan sende oss dokumentasjon via kontaktskjema eller vanlig post.

Adresse:
Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo