Driftskreditt

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser (for eksempel korn, kjøtt og melk) til samvirkeorganisasjoner eller private aktører som er tilknyttet driftskredittordningen, så kan du søke om driftskreditt hos oss.