Når blir bolandbrukslånet utbetalt?

Når blir bolandbrukslånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer:

  1. Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre.
  2. Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
  3. Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått de signerte lånepapirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet blir utbetalt. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.